Turuülevaade: Kasutatud masinate nõudlus Mascus portaalis septembris ja oktoobris 2019

0

Nõudluse päritolu kümnes kõige suurema Mascuse kuulutuse arvuga riigis

Mascus on kasutatud rasketehnika müügiportaal, mis tegutseb üle maailma ja millel on 33 eri riikides asuvat esindust ning mille sisu on kättesaadav 38 eri keeles. Seetõttu on rahvusvaheline nähtavus suurim eelis müügikuulutuste avaldamiseks Mascus portaalis.

Rahvusvaheline nähtavus on osaliselt saavutatav automaatselt, kuna rasketehnika kuulutusi vaatavad ostjad väga erinevatest riikidest kohe, kui need on avaldatud. Samas pakume nähtavuse suurendamiseks ka bänner reklaami, millega on võimalik müüki edendada ka väljaspool põhiasukoha riiki.

Vaatasime oma andmebaase, et näha millistest riikidest on tulnud e-maili päringud müüjatele Mascus portaalis septembris ja oktoobris 2019.

Vaatasime 10 kõige suurema kuulutuste arvuga riikide päringuid kuues kategoorias, mis on Mascuses esindatud: ehitus, põllumajandus, transport, materjalikäsitlus, metsandus ja kommunaalhooldus.

Iga riigi kohta avaldame 5 peamist riiki, kust on tulnud kõige rohkem päringudi ja lisasime ka nende osa kõigist päringutest.

Põllumajandus – millistest riikidest püütakse osta põllumajandusmasinad suurematelt turgudelt?

Kasutatud põllumajandusmasinate nõudlus

Soomes on kõige suurem kasutatud põllumajandusmaisnate sisenõudlus, veidi rohkem kui pool kogu nõudlusest. Suurbritannias, Prantsusmaal ja Rootsis on sisenõudlus kolmandik kõigist e-maili päringutest. Vastaspoolel on Poola kus sisenõudlus on väga madal ja moodustab ainult 3% kõigist päringutest.

Eesti nõudlusest on kasutatud põllumajandusmasinate kohalike päringute osa 33%, järgnevad Soome (13%), Suurbritannia (6%), Leedu (5%), Läti (4%).

Ehitus – millistest riikidest püütakse osta ehitusmasinaid suurematelt turgudelt?

Kasutatud ehitusmasinate nõudlus

Kasutatud ehitusmaisnate osas on kõige suurem sisenõudlus Suurbritannias, kus see on koguni 44% kogunõudlusest. Samas on Suurbritanniast tulevad päringud esikohal ka Hiinas (18%), Hollandis (15%) ja Poolas (10%). Samuti on neil suur huvi ka USA, Prantsumsmaa ja Saksamaaa müügis oleva tehnika vastu.

Sisenõudlus on väga madal Hollandis (10%) ja Poolas (9%). Poolas on samas huvi masinate vastu, mis on müügis Saksamaal (9% kogu Saksamaa nõudlusest), Taanis (8%), Prantsusmaal (8%), Suurbritannias (7%).

Rootsis on pool kasutatud ehitusmasinate nõudlusest pärit Põhjamaadest, sellest kohalik maht on 33%, järgnevad Soome (7%), Norra (6%) ja Taani (4%).

Eesti kasutatud ehitusmasinate päringutest tuleb kohalikult turult 22%, järgnevad Suurbritannia (13%), Soome (8%), Poola (6%).

Transport – millistest riikidest püütakse osta transporditehnikat suurematelt turgudelt?

Kasutatud transporditehnika nõudlus

Sarnaselt põllumajandus- ja ehitusmasinatele on Rootsis tugev kohalik nõudlus ka kasutatud transpordimasinatele (30%), millele järgneb rahvusvaheline huvi Prantsusmaalt (9%) ja Hispaaniast (5%).

Kõige suurem kohalik nõudlus on Hispaanias (40%), mis on ka kõige suurema transpordimasinate kuulutuste arvuga riik Mascuses.

Hollandis on väga fragmenteeritud kasutatud transporditehnika välisnõudlus, mis pärineb Suurbritanniast (13%), Prantsusmaalt (8%), Hispaaniast (8%), Saksmaalt (6%). Sisenõudlus on kõigest 7%.

Tšehhi on viiendal kohal transporditehnika kuulutuste arvult Mascuses ja kohalik nõudlus on seal 29%, millel järgnevad Ida-Euroopa riigid: Slovakkia (13%), Hungari (7%), Poola (7%).

Eesti kasutatud transporditehnika päringutest tuleb kohalikult turult 14%, järgnevad Hispaania (13%), Suurbritannia (10%) ja Poola (7%).

Materialjalikäsitlus – millistest riikidest püütakse osta materjalikäsitlusmasinaid suurematelt turgudelt?

Kasutatud materjalkäsitlusmasinate nõudlus

Materjalikäsitlusmasinte sektoris on suur rahvusvaheline huvi järgmiste riikide kuulutuste vastu: Taani, Saksamaa, Holland.

USA-s, Rootsis ja Suurbritannias on tugev sisenõudlus, mis on peaaegu pool või isegi veel rohkem nagu USA-s (55%).

Suurbritannia saadab väga suurel hulgal päringuid 8 riiki 10-st suuremast, olles seega Euroopa materjalikäsitlus sektori suuremaid ostjaid.

Ka USA huvi materjalkäsitlusmasinate vastu on väga suur, päringute mahud on Prantsusmaal (14%), Poolas (12%), Saksamaal (8%), Soomes (7%), Hollandis (6%), Rootsis (5%).

Eesti kasutatud materjalikäsitlusmasinate päringutest tuleb 27% kohalikult turult, ülejäänud päringud jaotuvad väga erinevate riikide vahel.

Metsandus – millistest riikidest püütakse osta metsandusmasinaid suurematelt turgudelt?

Kasutatud metsamasinate nõudlus

Leedu ja Eesti on liikumas metsamaisnate kuulutuste arvult top 10 riikide hulka. Leedus ei ole tugevat kohalikku nõudlust, saadavad nad ostupäringuid Põhjamaadesse ja Poola.

Huvitaval kombel saab USA 50% kasutatud metsamasinate päringutest Türgist.

Eesti kasutatud metsamasinate päringutest tuleb kohalikult turult 13%, järgnevad Läti (10%), Poola (10%), Saksamaa (6%), Hispaania (6%), Tšehhi (6%).

Kommunaalhooldus – millistest riikidest püütakse osta kommunaalhoolduse masinaid suurematelt turgudelt?

Kasutatud kommunaalhoolduse masinate nõudlus

Kasutatud kommunaalhoolduse masinate osas paistab silma USA siiani kõige suurema sisenõudluse tasemega : 61%. Samal ajal tehakse sealt päringuid ka Taani, Suurbritanniasse ja Saksamaale (10% iga riigi nõudlusest.

Eesti kasutatud kommunaalhoolduse masinate päringutest on vaadeldaval perioodil kõik 100% olnud kohalikud.

Täiendava info saamiseks saatke päring: communication@mascus.com

Sotsiaalse meedia jagamine:
FacebookTwitterLinkedIn

Lisa kommentaar