Turuülevaade: Kasutatud masinate ja veokite turg 2019

0

Mascus tutvustus

430 000 kasutatud masina ja veoki kuulutusega oma veebilehel on Mascus üks maailma suurimaid platvorme, mille abil osta ja müüa kasutatud ehitusmasinaid, kaevandusmasinaid, metsamasinaid, põllumajandusmasinaid, materialjalikäsitluse masinaid ja veokeid. Mascus on olnud turul üle 20 aasta, tegutseb 33 esinduses üle maailma ja kasutab 54 veebilehte 38 keeles.

Miks see ülevaade?

Olles globaalne online platvorm, millel on väga suur hulk kasutatud masinate ja veokite kuulutusi ja mille veebilehti külastatakse iga kuu rohkem kui 3,7 miljonit korda, on meil võimalik koguda väga erinevat statistikat kogu tööstusharu kohta. Selles ülevaates oleme kokku pannud andmed, mis peegeldavad globaalset masinate ja veokite nõudlust 2019 aastal.

Lisaks on ülevaates ka kokkuvõte Mascus veebilehe kohta, mis sisaldab infot külastuste, sisu ja nõudluse kohta, et saada täielik ülevaade meie platvormi efektiivsusest.

1. Kasutajate ülevaade

Kasutajad on meie peamine prioriteet ja püüame pidevalt suurendada veebiliikluse mahtu ja kvaliteeti oma reklaamiandjate kasuks. 2019 aastal külastas Mascuse lehti peaaegu 25 miljonit unikaalselt ostjat ja müüjat, mis on 4% rohkem kui 2018 aastal. Kasutatud masinate ostuhuvi püsis sama suur kui 2018 aastal. Oleme näinud ka mobiiliseadmete liikluse suurenemist 7% võrreldes 2018 aastaga.

Kuna pooled kasutajatest külastavad meie lehti mobiilidega, siis suuname neid üha rohkem kasutama Mascus appi, mis tagab kõige kiirema juurdepääsu kuulutustele ja toob ostjad müüjatest ühe kliki kaugusele.

Mascus külastajate jaotus seadme tüübi järgi oli 2019 järgmine: 51.27% mobiil, 41.50% lauaarvuti, 7.23% tahvelarvuti. Ostjad peavad mugavamaks otsida kasutatud masinaid ja veokeid mobiilseademega, mitte lauaarvutit kasutades. Mascus app sai valmis 2018 aasta lõpus ja sellel on iga kuu rohkem kui 20 000 kasutajat. App on saadaval nii Android kui iOS seadmetele.

Mobiilide vs lauaarvutite vs tahvelarvutite liiklus Mascus lehel 2019. aastal

Oodatult suurenes mobiilseadmete liiklus 6%, samas lauaarvutite liiklus vähenes 4% 2019. aastal võrreldes eelmise aastaga. Samas on meie veebileht loodud pakkuma suurepärast kasutustkogemust kõigi seadmetega.

Nõuanne: tootjad, edasimüüjad ja vahendajad peaksid muutma oma veebilehed mobiilisõbralikeks. Mascus saab aidata kasutatud tehnika veebilehti arendada, rohkem infot leiab siit.

Vaadates meie kasutajate asukohti, siis 80.64% külastajaid on Euroopast, 7.79% Aasiast ja 7.66% Ameerikast. Sellest tulenevalt on ka enamus riike järgnevas edetabelis Euroopast. Siiski USA on 2018 aasta kolmandalt kohalt liikunud 2019 esimeseks Mascuse külastajate hulgalt, külastuste arv sealt on suurenenud 25%.

Kogu liiklus (kasutajad ja sessioonid) Mascus lehel 2019 – Top 20 riiki

Demograafiliselt on oodatult enamus kasutajaid mehed (78.58%), naisi on kasutajate hulgas alla veerandi (21.42%). Kokku üle poolte kasutajate on vanuse vahemikes 35-44 (28%) ja 25-34 (27%), neile järgnevad vahemikud 45-54 (21%) ja 55-64 (12%).

Mascus kasutajad 2019 vanuse ja soo järgi

Enamus kasutajaid on online teenustel, kuid ka tööstusharu sündmustel osalemine on meie kohalikele tiimidele väga oluline. 2019 aastal olime oma stendiga väljas 30 olulisel messil nagu Bauma (München), CTT Bauma (Moskva), Agritechnica, Solutrans, BICES, MAXPO ja külastasime veel 60 messi. Lisaks messidele olid Mascus esindajad kohal enamusel Ritchie Bros. oksjonitel üle kogu maailma.


2. Sisu ülevaade

2019 keskendusime uute kuulutuste lisamisele, millega ostjatel tekkis rohkem valikuvõimalusi nii kohalikul kui rahvusvahelisel turul. Kogu kuulutuste arve Mascus lehel 2019 aastal ületas 430 000 aktiivset kuulutust, mis on 7% rohkem kui eelmisel aastal.

Kokku oli 2019 Mascus lehel 5 084 300 kuulutust (kaas arvatud oksjonid ja rendi kuulutused), lisandus 1 102 024 uut kuulutust ja eemaldati 1 439 116 kuulutust. Eemaldatud kuulutused näitavad, et masinad on müüdud või uuesti kasutusse võetud. Kuu lõikes suurenesid 2019 nii lisatud kui eemaldatud kuulutused (loetakse kokku kuu lõpus) 24% võrreldes eelmise aastaga. Seega olid nii pakkumine kui nõudlus aktiivsemad, mida aitasid suurendada ka plaanitud oksjonid.

Kokku aktiivsed, uued ja eemaldatud kuulutused Mascus lehel 2019 aastal

Järgnevalt vaatame masinate kategooria ja margi põhiselt Top 3 lisatud ja eemaldatud kuulutuste hulka. Võrreldes 2018 aastaga ei ole see järjestus muutunud. Peaaegu pooled uued kuulutused olid 2019. aastal Mascuses ehitusmasinad.

Top 3 uued kuulutused Mascus lehel (masina tüübi ja margi järgi)

Traktorid ja roomikekskavaatorid on jätkuvalt esimesel kahel kohal nii uute kuulutuste kui eemaldatud kuulutuste osas. Kolmandal kohal uute kuulutuste osas on veokid ja eemaldatud kuulutuste osas kaubikud.

Võrreldes eelmise aastaga on eemaldatud / müüdud ehitusmasinate hulk suurenenud 4%, samas veokite hulk on vähenenud 2%.

Top 3 eemaldatud kuulutused Mascus lehel (masina tüübi ja margi järgi)

Kui vaatame aktiivsete kuulutuste päritolu riikide järgi, siis 2019. aastal olid Top 3 riiki USA, Poola ja Prantsusmaa kõige suurema kasutatud ehitusmasinate kuulutuste hulga järgi. Taani, Saksamaa ja Rootsi olid esimesed kasutatud põllumajandusmasinate osas ja Hispaania, Holland ja USA kõige suurema hulga transpordivahendite kuulutuste osas. Rootsi, Poola ja Saksamaa olid ees kasutatud metsamasinate osas. Oluline on ka märkida, et 24% materjalikäsitlusmasinate kuulutustest Mascus lehel on pärit Saksamaalt.

Kui vaadata kõiki kuulutusi kõigis sektorites, siis oli võrreldes eelmise aastaga väga vähe muutuseid. Holland on Prantsusmaast veidi ette läinud ja UK on tõusnud Hiina asemel 9. kohale.

Top 10 riigid kõige suurema hulga aktiivsete kuulutustega Mascus lehel 2019. aastal
Top 3 uued ja eemaldatud kuulutused sektori ja margi järgi

3. Nõudluse ülevaade

Potentsiaalsetel ostjatel on Mascuses kaks lihtsat võimalust müüjatega ühenduse saamiseks: saates kontaktisoovi e-mailiga või kohese vastuse vajadusel helistades müüjale. Info, mida oleme saanud e-maili päringute alusel annavad ülevaate, milliseid masinaid kõige rohkem otsitakse masina tüübi, margi ja sektori põhiselt, samuti ostjate ja müüjate ning masinate asukoha järgi. Seepärast oleme analüüsinud nõudlust e-mailide järgi, kuna see annab suurema hulga infot.

2019 aastal olid e-maili teel tehtud ostupäringuid 25% kõigist päringutest ja see suurenes 3% võrreldes eelmise aastaga. Ostusoovile viitavad ka 58% klikke, et avaldada müüja telefoninumber ja 17% mobiililt müüjatele tehtud kõnet. Kuna mobiilseadmete kasutamine 2019 suurenes, siis suurenes 5% ka kõnede tehtud arv.

Järgnev info põhineb e-maili teel tehtud päringutel 2019. aastal.

Kõige rohkem otsitud masinad tüübi ja margi järgi 2019. aastal e-maili päringute põhjal

7 kõige otsitumat masina tüüpi 10-st olid ehitusmasinad, mis omakorda kinnitab ehitusmasinate kuulutuste suurt hulka, mis oli 2019 aastal Mascus lehel peaaegu pool kõigist kuulutustest.

Huvitava faktina on buldooserid 10 kõige otsituma masina hulgast välja kukkunud ja nende asemel on kümnendal kohal forwarderid.

Edasi vaatame veel täpsemalt kõige nõutumaid masinate tüüpe ja marke Mascus lehel 2019. aastal.

Kasutatud ehitusmasinate nõudlus 2019. aastal

Caterpillar on nõudluse osas esikohal, järgnevad Volvo ja JCB, enamus päringuid tehti roomikekskavaatorite ja ratsalaadurite kohta.

Kasutatud põllumajandusmasinate nõudlus 2019. aastal

Enim otsitud kasutatud põllumajandusmasinad olid 2019. aastal traktorid, eriti John Deere mudelid.


Kasutatud veokite nõudlus 2019. aastal

Enamus ostusoove transpordisektoris oli sadulveokitele, eelistatud margid olid 2019. aastal Mercedes-BenzVolvo ja Scania.

Kasutatud materjalikäsitlusmasinate nõudlus 2019 aastal

Päringute arvu järgi oli kõige suurem nõudlus diiseltõstukite otsmiseks, kolm korda rohkem kui elektritõstukite ostusoove. LindeToyota  ja Hyster olid nõutuimad margid materjalikäsitlusmaisnate hulgas.

Kasutatud metsamasinate nõudlus 2019. aastal

Metsmasinate hulgas oli kõige suurem huvi John Deere masinate vastu ja tavaliselt otsiti kasutatud forwardereidharvestere ja puiduhakkureid.

Enamus päringuid tuli nendest riikidest (arvestame seda kui ostja asukohta):

Top 20 riiki e-maili päringute järgi & Top 10 riiki sektorite kaupa e-maili päringute järgi

UK päringuid oli kõige rohkem kõigis sektorites, kokku 11% kõigist päringutest Mascus lehel 2019. aastal, järgnesid Saksamaa 7%, USA 7%, Hispaania 6%, Poola 5% ja Prantsusmaa 5% päringutega.

Kaks kolmandikku UK päringutest oli 2019. aastal kasutatud ehitusmasinate sektoris. Võrreldes eelmise aastaga on kasutatud ehitusmasinate päringute arv Prantsusmaal suurenenud 34% ja Saksamaal 15%.I

Kasutatud põllumajandusmasinate päringute hulk on võrreldes eelmise aastaga suurenenud järgmiselt: Prantsusmaa (50%), UK (19%) ja Rootsi (17%).

Kokkuvõte

2019 aasta Mascuse veebilehe liikluse, pakkumiste ja nõudluste kokkuvõtteks saame öelda:

  • Kui kasutatud masinate pakkumine suurenes kogu 2019. aasta jooksul kokku 7%, siis e-maili päringute põhjal nõudlus suurenes 2018. aastaga võrreldes ainult 3%.
  • Uute ja eemaldatud kuulutuste arv suurenes 24% võrreldes eelmise aastaga.
  • Veebiliiklus (otsene ja orgaaniline) suurenes 2019. aastal võrreldes 2018. aastaga 3% ja mobiililiiklus 7%.
  • Enamus kuulutustest Mascus lehel olid ehitusmasinad, peaaegu pool kõigist kuulutustest, samas ka kasutatud veokite kuulutuste arv on suurenenud 3%.
  • USA, Saksmaa ja Poola olid 2019. aastal Mascuses kõige suurema kuulutste arvuga riigid.
  • Roomikekskavaatorid ja traktorid olid järjekordselt kõige otsitumad masinad, Caterpillar ja Volvo olid ostjate hulgas kõige populaarsemad margid.
Sotsiaalse meedia jagamine:
FacebookTwitterLinkedIn

Lisa kommentaar